Etusivu

Meillä on ratkaisu vanhoille turvesoille ja muille vajaa tuottoisille alueille, lyhytkiertoviljely!

PajuCNielu on 2020 perustettu hiilen sidontaan erikoistunut yhtiö. Yhtiön visio on kasvattaa lyhytkiertoviljelynä pajua käytöstä poistetuilla turvesoilla ja vähäravinteisila pelloilla. Pajun kasvatuksella saadaan turvesuot uudelleen tuottavaan käyttöön sekä ehkäistyä mahdollisen ennallistamisen aiheuttamat metaanipäästöt. Pajun kasvatukseen käytetään lannoitteena elintarvike tuotantoon huonosti sopivaa yhteiskuntalietettä. Näin saadaan aikaiseksi hiilen sidontaa maaperään sekä biohaketta tai biohiilen raaka-ainetta.