Liikeidea ja innovaatio

Liikeidea

Kasvatusmenetelmä, Hiili-nieluviljely, jossa nopeakiertoisia puita, kuten esim. pajua kasvatetaan vajaakäytössä olevilla maa-alueilla.
Lannoitukseen käytetään jäteaineita, kuten kuntien puhdistamolietteitä.
Menetelmä ratkaisee kiertotalouden suurimman ongelman, minne sijoittaa turvallisesti yhdyskuntien ravinneylijäämät.
Voimakaskasvuisena menetelmä tuottaa paljon bioraaka-ainetta ja samalla sitoo runsaasti hiiltä ilmasta maaperään.
Syntyy tehostuva, todellinen hiilen kierto, joka käyttää(täyttää) myös energiasektorin kasvavaa hakeraaka-aine vajetta.
Tulee nettotyöllistämään enemmän kujin nykyinen turvesektori.

Innovaatio

Innovaatio ratkaisee ilmastoon-, ympäristöön- ja energiaan liittyviä ongelmia.
Hiili-nieluviljely menetelmä tarjoaa globaalin ratkaisun aavikoituvien alueiden ympäristöongelmiin – Suomi voi toimia jälleen pilottina uusien menetelmien kehityksessä. Hiili-nieluviljely muuttaa Suomen hiilipäästöalueet hiilen nettositojiksi.
Hiili-nieluviljely käyttää tehokkaasti suomalaisen maaperän runsainta raaka-ainetta vettä.
Turvesoille saadaan täysin uusi käyttö ja samalla ne muuttuvat taloudellisesti kannattaviksi tuotantoalueiksi.